Tulkkaus- ja opetuspalvelut

Juhan Paja tarjoaa asioimis- ja opiskelutulkkausta Kelan sopimuskumppanina.

Tuotamme tulkkauspalvelua kuuroille, kuuroutuneille ja kuulonäkövammaisille, kielinä suomi ja suomalainen viittomakieli. Tulkkausmenetelminä viittomakielen lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi viitottua puhetta, viittomalla rajattuun näkökenttään, viittomalla kädestä käteen (taktiilisti), puheentoistoa ja kirjoitustulkkausta (suomi).

Asioimistulkkauksessa tilanteet, ympäristöt ja tulkkauksen kesto vaihtelevat. Tulkkia voi käyttää niin arjessa kuin juhlassakin. Opiskelutulkkauksessa tulkki työskentelee oppilaitoksessa mahdollistaen opettajien ja oppilaiden välisen kommunikaation.

Juhan Pajan viittomakielen tulkit ovat saaneet alan koulutuksen ja he noudattavat viittomakielen tulkin ammattisäännöstöä. Tulkit toimivat tarvittaessa myös tulkkauksen ja viittomakielialan asiantuntijoina. Juhan Pajan tulkeilta löytyy erityisosaamista esimerkiksi harrastetulkkauksista ja hengellisistä tilaisuuksista. Tulkkien työalueena on Pohjanmaan hankinta-alue, mutta tarvittaessa tarjoamme tulkkauspalveluja myös muualle Suomeen.